marți, 10 septembrie 2013

Planificare Prospects upper intermediate

Planificarea la engleza pentru manualul Prospects, upper intermediate, editura MacMillan, 2 ore pe saptamana. Se poate adapta pentru anul scolar in curs.

Unitatea  de învăţământ:                                                                 Viza  şef catedră_________                                                                                                      
PROFESOR :                                                          Manualul folosit: Prospects Upper Intermediate
                                                                                                                                               

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a XI-a,
LIMBA 2 (Programa 1 A)        ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Nr.
crt.
CONŢINUTURI
  • tema
  • elemente de construcţie
  • funcţii comunicative ale limbii
Competenţe specifice vizate

Nr. Ore si saptamana
1
Recapitulare si test initial
toate
4
S1-2
2
PLANET EARTH
Aspecte din viaţa contemporană, aspecte  educaţionale, culturale
Articol hotarât, nehotarât, zero. Verbul: present tense simple
Exprimarea opiniei, exprimarea acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, organizarea logică a argumentării, conducerea unei dezbateri.

1.3, 1.2
2.1
3.1, 3.5
4.3


2


S3
3
STRANGE PEOPLE
Teme vizând viaţa - stil de viaţă, comportament social
Adjectiv/adverb - grade de comparaţie
Exprimarea opiniei, comentarea părerilor, exprimarea preferinţelor, intenţiilor, exprimarea simpatiei.

1.1, 1.2,1.3
2.1, 2.3
3.5


2


S4
4
Talking Points 1 - THE FAMILY
Teme vizând viaţa
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, comentarea părerilor, formularea de propuneri şi sugestii, exprimarea preferinţelor, intenţiilor.
1.2
2.3
3.1
4.3


2


S5
5

HAVE YOU HEARD THE NEWS ?
Aspecte din viaţa contemporană şi aspecte sociale
Verbul: present perfect/past tense; indirect questions
Exprimarea opiniei, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, exprimarea surprizei, curiozităţii, temerilor, îndoielilor.
1.1, 1.2, 1.3
2.3
3.1, 3.2, 3.3


2


S6
6
WILD WEATHER
Aspecte din domeniul educaţional, cultural
Verbul : past perfect
Exprimarea opiniei, surprizei,curiozităţii, temerilor, îndoielii, comentarea părerilor, solicitarea de informaţii, formularea de comparaţii.
1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2
3.1
4.3


2


S7
7
Talking Points 2 - MAJOR EVENTS OF THE TWENTIETH CENTURY
Aspecte din viaţa contemporană- sociale, juridice, culturale, educaţionale, artistice
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, satisfacţiei, insatisfactiei faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, exprimarea preferinţelor, intenţiilor, surprizei, curiozităţii, temerilor
1.2, 1.3
2.1
3.1


2


S8
8
Revision

Se reiau şi se evaluează competentele achiziţionate. Evaluarea se realizează oral şi în scris.
1.2, 1.3
2.1, 2.3
3.2, 3.4
4.1, 4.3


2


S9
9
BIG BROTHER IS WATCHING YOU
Texte din literatura de limba engleză- domeniul educaţional, cultural
Verbul: diateza pasivă
Exprimarea opiniei, satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, formularea de propuneri şi sugestii, exprimarea simpatiei.
1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2
3.5
4.2


2


S10
10

SUPERSTARS
Aspecte din viaţa contemporană (culturale, artistice)
Vorbire directă/indirectă
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, comentarea părerilor, exprimarea preferinţelor, intenţiilor, exprimarea simpatiei, formularea de comparaţii.
1.2, 1.3
2.1, 2.2
3.1, 3.2, 3.5
4.1


2


S11
11
Talking Points 3 - HOW MUCH DO COMPUTERS KNOW ABOUT US ?
Aspecte din domeniul educaţional
Exprimarea opiniei, satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, refuzului/argumentarea refuzului, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, conducerea unei dezbateri, formularea de comparaţii.

1.2, 1.3
2.3


2


S12
12
Revision and semestrial test paper
1.2, 1.3
2.3

    4

S13-14
13
COURAGEOUS LIVES
Aspecte din viaţa contemporană- sociale
Propoziţia atributivă; verbul: infinitivul
Exprimarea opiniei, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, exprimarea satsfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, exprimarea simpatiei, formularea de comparaţii.

1.1, 1.2, 1.3
2.1
3.5


2


S15
14
WORK, WORK, WORK
Teme vizând domeniul ocupaţional
Verbul: past tense, alte forme
Exprimarea opiniei, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, formularea de propuneri şi sugestii, formularea de sfaturi, exprimarea preferinţelor, intenţiilor.

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.3


2


S16
15

Talking Points 4 - THE THIRD WORLD
Aspecte din viaţa contemporană – sociale
Exprimarea opiniei, satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, formularea de propuneri şi sugestii, formularea de sfaturi, exprimarea preferinţelor, intenţiilor, simpatiei.
1.3
2.3
3.1


2


S17
16
Revision
Se reiau şi se evaluează competenţele achiziţionate; evaluarea se realizează oral şi în scris.

1.1, 1.2
2.1, 2.3
3.2

2

S18
17
SAVE THE WHITE RHINO
Aspecte din viaţa contemporană – ecologice
Verbul: present şi past perfect, activ/pasiv; gerunziu
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, satisfacţiei/insatsfacţiei faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, solicitarea de informaţii/oferirea de informaţii, exprimarea surprizei, curiozităţii, temerilor, indolielii, organizarea logică a argumentării, a discursului.

1.1, 1.2, 1.3
2.3
3.5
4.32S19

18
ACROSS THE USA
Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană
Verbul: gerunziu/infinitiv
Exprimarea opiniei,  formularea de propuneri şi sugestii, formularea de sfaturi.
1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2
3.3, 3.5

2

S20
19
Talking Points 5 - NEW YORK CITY
Elemete de cultură şi civilizaţie engleză şi americană
Exprimarea opiniei, comentarea părerilor, oferirea de informaţii, organizarea logică a discursului.

1.2, 1.3
2.1, 2.3

2

S21
20
WHO NEEDS SCHOOL ?
Domeniul ocupaţional şi personal
Propoziţia condiţională- tipul 2. Verbe modale: must/have to
Exprimarea opiniei, surprizei, curiozităţii, temerilor, îndoielilor, preferinţelor, intenţiilor, simpatiei, formularea de comparaţii.

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.3
3.4


2


S22
21
GET A LIFE !
Aspecte din domeniile ocupaţional şi personal
Verbul: future perfect
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, preferinţelor/intenţiilor, formularea de comparaţii.
2.1, 2.3
3.1, 3.2, 3.5


2


S23
22
Talking Points 6 - GENIUS
Aspecte din viaţa contemporană – sociale, educaţionale
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, formularea de sfaturi.
1.2, 1.3
3.1


2


S24
23
Revision
Se trec în revistă şi se evaluează compeţentele propuse de programă. Evaluarea se realizează oral şi în scris.
1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.3
4.3

2

S25
24
WELCOME TO BRITAIN !
Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană
Propoziţia condiţională - Tip 3; întrebări disjunctive.
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora ; satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, solicitarea de informaţii/oferirea de informaţii, exprimarea diverselor grade de certitudine.
1.2, 1.3
2.1
3.1, 3.2, 3.5


2


S26
25
IT’S A MYSTERY
Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană
Verbul: modale trecut; verb+ prepoziţie.
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, solicitarea de informaţii/oferirea de informaţii, organizarea logică a argumentarii, conducerea unei dezbateri.

1.1, 1.3
2.1, 2.2,
3.1
4.32S27
26
Talking Points 7 - MYTHS AND HEROES
Elemente de cultură şi civilizaţie engleză şi americană
Exprimarea opiniei, comentarea părerilor, exprimarea simpatiei, formularea de comparaţii.
1.2, 1.3
3.1


2


S28
27
HOMELESS AND HUNGRY
Aspecte din domeniul ocupaţional şi social - public
Verbul: subjonctivul
Exprimarea opiniei, refuzului/argumentarea refuzului, exprimarea preferinţelor, intenţiilor, formularea de comparaţii, exprimarea diverselor grade de certitudine.

1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.3
3.5


2


S29


28
THE TOWER OF BABEL
Elemente de cultura si civilizatie engleza si americana
Verbul: infinitivul
Exprimarea opiniei, acordului/dezacordului faţă de opiniile altora, comentarea părerilor, solicitarea de informaţii, oferirea de informaţii, formularea de comparaţii.

1.1, 1.2
3.1, 3.5


2


S30
29

Talking Points 8 - THE FUTURE
Aspecte din domeniile public, educaţional, personal
Exprimarea opiniei, exprimarea satisfacţiei/insatisfacţiei faţă de un punct de vedere, comentarea părerilor, formularea de propuneri şi sugestii, formularea de comparaţii, exprimarea diverselor grade de certitudine.

1.2, 1.3
2.32


S31
30
SEMESTRIAL REVISION
1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.3

2

S32
31
SUMMATIVE TEST PAPER

1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.3

2

S33
32
FINAL REVISION
1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.3

4

S34-35


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Daca ai ceva de spus, indrazneste :)

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.