miercuri, 28 august 2013

Planificare cl. a X-a, engleza, Front Runner

Planificare pentru clasa a X-a, o oră pe săptămână, manual Front Runner, editura Corint. Planificarea a fost făcută pentru un an cu 36 de săptămâni de predare-evaluare. Ajustați la necesitățile dv.
Liceul _________________
Planificare anuală la clasa a X –a  1 ora pe sapt.                     Anul şcolar 2010 – 2011 
Limba engleză, prof. ____________________                       Manual Front Runner ed. Corint

Nr. crt
Unitate / Lecţie
Nr. ore
Săpt.
1
Test iniţial, prezentarea manualului
1
S 1
2
TEEN ZONE – Teen age icons
1
S 2
3
With friends like these
1
S 3
4
Review and consolidation 1
1
S 4
5
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE? – On the road …
1
S 5
6
Londonjobs.uk
1
S 6
7
Review and consolidation 2
1
S 7
8
TRADITIONS OR SUPERSTITIONS? – Drop the ball
1
S 8
9
Good luck, bad luck
1
S 9
10
Review and consolidation 3
1
S 10
11
EVERY MAN TO HIS TASTE – Satisfaction guaranteed
1
S 11
12
For all you cinema lovers
1
S 12
13
Review and consolidation 4
1
S 13
14
SPREAD THE WORD – Cool, isn’t it?
1
S 14
15
Smile, you’re on candid camera
1
S 15
16
Review and consolidation 5
1
S 16
17
Revision, test paper
1
S 17
18
Semestrial revision
1
S 18
19
THE WORLD WE LIVE IN – A man terrorist …
1
S 1
20
Were we happier then?
1
S 2
21
Review and consolidation 6
1
S 3
22
ALL AROUND US – Explore your environment
1
S 4
23
Our earthly paradise
1
S 5
24
Review and consolidation 7
1
S 6
25
CIVIL RIGHTS – A demand for civil rights
1
S 7
26
The fight for equal rights
1
S 8
27
Review and consolidation 8
1
S 9
28
LET’S TAKE A CLOSER LOOK – London past
1
S 10
29
London present
1
S 11
30
Review and consolidation 9
1
S 12
31
IT’S MY LIFE – Face to face
1
S 13
32
Education – a challenge
1
S 14
33
Review and consolidation 10
1
S 15
34
Revision, test paper
1
S 16
35
Semestrial revision
1
S 17
36
Final revision, end of school year
1
S 18miercuri, 21 august 2013

Planificare engleza - English, my love

Planificare pentru manualul de engleză English, my love, clasa a IX-a, limba 2, pentru un an școlar cu 36 de săptămâni de studiu, la fel ca și anul școlar 2013-2014. Pentru acest an, poate fi adaptat cu ușurință.

LICEUL ______                                                                 Viza  şef catedră_________
PROFESOR: ___                                            Manualul folosit: ENGLISH MY LOVE


PLANIFICARE ANUALA PENTRU CLASA a IX-a,
LIMBA 2 (Programa 1B)
ANUL ŞCOLAR 2010-2011


Continutul tematic al unitatii de invatare
Competenţe specifice vizate
Nr. ore
Spt
Observaţii

1.
INITIAL EVALUATION
- verifying previous knowledge and setting a standard start
1.3 să recunoască punctele de vedere/ poziţiile exprimate într-un mesaj clar articulat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte
2
S1
exerciţii cu alegere multiplă;
întrebări/ răspunsuri;
descrieri simple cu suport vizual;
2.
Unit 1 – London
At the Airport
Around London
The Tower of London
London by Day and by Night
Round Up: A Day in London
Topic: the Anglo-Saxon universe; travelling
Vocabulary: language related to travelling and means of transport; language related to sightseeing.
Structure: use of present tense, past tense and present perfect tense in context; question tags.
Function: asking for/giving information
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi cultură şi să le integreze corect în contextul lor istoric
5.3 să exprime opinii personale asupra aspectelor de civilizaţie anglo-saxonă prezentate
5.2 să înţeleagă diferenţele specifice între cultura română şi cea anglo-saxonă
8 h
S2-S5
răspunsuri la întrebări globale;
exerciţii cu alegere multiplă;
exerciţii de repetare după model;
dialoguri, simulări.

3.
Unit 2 - Hobbies
Escape Routine
Hooked on....
Collection and Collectors
Round up: Treasured Objects
Topic: leisure activities, the Middle Ages
Vocabulary: language related to hobbies, collections and collectors; homographs; synonyms; derivation of adjectives (suffixes); idiomatic expressions.
Structure: past perfect simple and continuous; hardly/scarcely...when; no sooner...than.
Function: expressing likes and dislikes; ordering; concluding; describing things.
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.3 să recunoască punctele de vedere/ poziţiile exprimate într-un mesaj clar articulat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.1 să citească expresiv texte cunoscute, analizate semantic anterior
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
3.6 să obţină şi să comunice informaţii
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi cultură şi să le integreze corect în contextul lor istoric
8 h
S6-S9
activităţi de confirmare a răspunsului corect;
punerea de etichete la imagini;
exerciţii de combinare.
4.
Unit 3 – Music
A Rock Concert
Here Today Gone tomorrow
The History of Rock Music
The Roots of Modern Music
Round Up: Music Mega-Mix
Topic: cultural life, music, the Elizabethan Age
Vocabulary: language of music and musical styles; slang vs. Standard English
Structure: be going to...; will future; present continuous with a future meaning; future perfect; punctuation.
Function: expressing likes/dislikes; giving/ understanding instructions; expressing personal points of view; expressing future events in different ways.
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat
1.3 să recunoască punctele de vedere/ poziţiile exprimate într-un mesaj clar articulat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.2 să folosească adecvat funcţia semantică a intonaţiei
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.4 să realizeze corelaţia dintre  textul tipărit şi competenţa lingvistică proprie
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi cultură şi să le integreze corect în contextul lor istoric
5.3 să exprime opinii personale asupra aspectelor de civilizaţie anglo-saxonă prezentate
8 h

S10-S13
completare de formular
exerciţii de redactare de paragrafe;
redactarea de instrucţiuni simple;

5.
Unit 4 – Food
Wayne’s Half the Man
Fit for Life
It’s a Bargain
Picnic Feast
Round Up: Cookery Book
Topic: health, culinary habits, William Shakespeare
Vocabulary: language related to food, food precesses, diets, eating habits, food industry, idiomatic expressions
Structure: nouns, the plural; the possessive form; quantifiers; some/any/ no+compounds.
Function: expressing likes and dislikes; inquiring about people’s tastes; offering, refusing; accepting; describing things (II); expressing surprise (excitement).

1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.1 să citească expresiv texte cunoscute, analizate semantic anterior
3.2 să anticipeze diferite aspecte ale unui text pornind de la un stimul scris/oral
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
3.5 să recunoască organizarea logică a unui paragraf/text
3.6 să obţină şi să comunice informaţii
4.2 să scrie paragrafe coerente
4.3 să completeze formulare
5.3 să exprime opinii personale asupra aspectelor de civilizaţie anglo-saxonă prezentate

8 h

S14-S17
completare de formular
exerciţii de redactare de paragrafe;
redactarea de instrucţiuni simple;
exerciţii de redactare de texte scurte după idei principale
6.
SEMESTRIAL REVISION
Use of vocabulary
Use of grammar
Conversational skills
1.3 să recunoască punctele de vedere/ poziţiile exprimate într-un mesaj clar articulat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
3.1 să citească expresiv texte cunoscute, analizate semantic anterior
3.2 să anticipeze diferite aspecte ale unui text pornind de la un stimul scris/oral
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte
2 h
S18
răspunsuri la întrebări globale;
exerciţii cu alegere multiplă;
întrebări/ răspunsuri;
descrieri simple cu suport vizual;

7.
Unit 5 – Cinema
Images
Moving Images
The Way to Stardom
From Books to Films
Round Up: The Cinema Studio
Topic: cultural life, cinema, theatre
Vocabulary: language related to photography and cinema; idiomatic expressions.
Structure: modality: modal verbs and other means of expressing attitudes.
Function: formal and informal language.

1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.3 să recunoască punctele de vedere/ poziţiile exprimate într-un mesaj clar articulat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.2 să anticipeze diferite aspecte ale unui text pornind de la un stimul scris/oral
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
3.5 să recunoască organizarea logică a unui paragraf/text
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte
5.3 să exprime opinii personale asupra aspectelor de civilizaţie anglo-saxonă prezentate
8 h
S1-S4
răspunsuri la întrebări globale;
exerciţii cu alegere multiplă;
întrebări/ răspunsuri;
descrieri simple cu suport vizual;
8.
Unit 6. Fashion
Passion for Fashion
You Can’t Judge a Book by its Covers
40 Years of High Fashion
Fashion Mosaic
Round up: Fashion Magazine
Topic: fashion, fashion stars, short history of fashion
Vocabulary: language related to clothes, the fashion trends
Structure: adverbs, types of adverbs.
Function: paying compliments, giving advice, expressing preference, inquiring about preference.
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.2 să folosească adecvat funcţia semantică a intonaţiei
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.2 să anticipeze diferite aspecte ale unui text pornind de la un stimul scris/oral
4.3 să completeze formulare
5.2 să înţeleagă diferenţele specifice între cultura română şi cea anglo-saxonă
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi cultură şi să le integreze corect în contextul lor istoric

8 h
S5-S8

9.
Unit 7: Books
Books - The Great Teachers
Books – Passport with a Destination
The Gutenberg Galaxy
Access to Books
Round Up: The Book Exhibition
Culture and Civilzation: The Peace Pipe; „We the People…”
Topic: reading, books, magazines, literature
Vocabulary: language related to books and their parts, kinds of books, libraries, types of reading; idiomatic expressions
Structure: adjectives: types of adjectives; degrees of comparison; -ish adjectives.
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.2 să anticipeze diferite aspecte ale unui text pornind de la un stimul scris/oral
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
3.6 să obţină şi să comunice informaţii
5.2 să înţeleagă diferenţele specifice între cultura română şi cea anglo-saxonă
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi cultură şi să le integreze corect în contextul lor istoric


8 h
S9-S12
activităţi de confirmare a răspunsului corect;
punerea de etichete la imagini;
exerciţii de combinare.
10.Unit 8: Sports
Ready, Steady, Go!
The Olympic Games
If Only I  Could!
Challenges
Round up: It’s Up to You
Topic: sports, health, games and contests
Vocabulary: language related to sports; language related to chairing a debate; language related to parts of the body+idiomatic expressions.
Structure: if clauses: as if, as though; if only..., I wish...; adjectives+prepositions.
Function: persuading; making excuses; expressing opinions; chairing a debate.
1.1 să înţeleagă sensul global al unui mesaj ascultat
1.2 să înţeleagă detaliile unui mesaj ascultat
1.3 să recunoască punctele de vedere/ poziţiile exprimate într-un mesaj clar articulat
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
3.5 să recunoască organizarea logică a unui paragraf/text
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte
5.1 să cunoască aspecte de civilizaţie şi cultură şi să le integreze corect în contextul lor istoric
5.2 să înţeleagă diferenţele specifice între cultura română şi cea anglo-saxonă
8 h
S13-S16
completare de formular
exerciţii de redactare de paragrafe;
redactarea de instrucţiuni simple;
exerciţii de redactare de texte scurte după idei principale
11.
FINAL REVISION
Unit 1 – London – places to visit, group working, question asking // Unit 2 – Hobbies – criteria for describing things, practical description // Unit 4 – Food – healthy eating, if clauses, individual work, suppositions about what to do to lose weight or to keep healthy and fit // Unit 5 – Cinema – story telling, using tenses, individual work, changing the tense of the story from Present to Past and the necessary changes // Unit 8 – Sports – the Subjunctive mood, sentences starting with I wish”, “If only”, “It is time”, “It is/was + adjective” pattern, working on a particular situation – my favourite football team loses one very important match – what do I wish and what they should have done to prevent this from happening
2.1 să folosească limbajul adecvat pentru a descrie obiceiuri, activităţi cotidiene etc.
2.2 să folosească adecvat funcţia semantică a intonaţiei
2.3 să participe activ la interacţiuni verbale
3.1 să citească expresiv texte cunoscute, analizate semantic anterior
3.3 să decodeze corect mesajul scris prin diferenţierea informaţiilor generale de detaliile specifice
4.1 să redacteze diferite tipuri de texte
4.2 să scrie paragrafe coerente
4.3 să completeze formulare

4 h
S17 – S18
completare de formular
exerciţii de redactare de paragrafe; dialoguri, simulări.